امیر باقری Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
امیر باقری Profile Picture
4 ماه قبل

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ
و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ.
ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،
ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • جزئیات
  • 2 پست
  • 239 امتیاز
  • آقا
  • تاریخ تولد :16 / 02 / 1368 (27 ساله)
  • محل زندگی جمهوری اسلامی ایران
.