Ayda Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
Ayda Profile Picture
4 ساعت قبل

دوست خوب غمها را زا بین نمیبرد.
اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم.
درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمیکند..
اما کمک میکند آسوده زیر باران قدم بزنیم...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
 • جزئیات
 • 53 پست
 • 1755 امتیاز
 • خانم
 • تاریخ تولد :19 / 09 / 1380 (15 ساله)
 • مجرد
 • محل زندگی جمهوری اسلامی ایران
 • تحصیل کرده در تهران
 • آخرین محل در تهران
 • درباره ما
 • . . .
.