Farid nasiri Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
Farid nasiri Profile Picture
4 ماه قبل

گاهی اوقات بی قانونی؛
عجیب بیداد می کند در عاشقی …
یکی دور می زند …
اما … دیگری جریمه میشود
و تاوان میپردازد …


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

توی مارپله ی زندگی، مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه …!
تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

این روزها بُرد با کسی ست که بی رحم باشد
از دلتــــ که مایه بگذاری
ســوخـــــته ای …


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

کارم از یکی بود و یکی نبود گذشت،
من در اوج قصه گم شده ام…!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

قلب،
خـاک خوبی دارد.
در برابر هر دانـه که در آن بنشانی
هزار دانـه پس می دهد.
اگر
ذره ای نفرت کاشتی،
خروارها نفرت درو خواهـی کرد.

و اگـر
دانـه ای از محبت نشاندی،
خرمن ها بر خواهـی داشت.


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • جزئیات
  • 7 پست
  • 853 امتیاز
  • آقا
  • تاریخ تولد :01 / 10 / 1366 (29 ساله)
  • محل زندگی جمهوری اسلامی ایران
.