سارا سارایی Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
سارا سارایی Profile Picture
6 ماه قبل

پند روز:
١_ چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست ، “انتخابهایش” است …

٢_ برای زیبا زندگی نکردن ، کوتاهی عمر را بهانه نکن ؛ عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم
٣_. هنگامی که کسی آگاهانه تورا نمی فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن
۴_ برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد آنچه ریخت حسرت نخور زندگی، اگر تلخی نبود، شیرینی نمایان نمی شد.
۵_ تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است
۶_ .موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشممان را از روی هدف بر می‌داریم به نظرمان میرسند.


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
6 ماه قبل

گوشی تون رو بچرخونبد و بخونید تا علاوه بر نام علی وفاطمه والحسن علیهم السلام آیه ای زیبا ازقرآن رو هم مشاهده کنید !!!و برای بقیه ارسال کنید تا عالم بفهمن

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
6 ماه قبل

ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﯿﻢ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺠﺶ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﯿﻢ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺍﺩ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭﺱ ﮔﺮﻓﺖ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
6 ماه قبل

هوای یکدیگر را داشته باشید
دل نشکنید
قضاوت نکنید
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید
به غم کسی نخندید
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید
به سادگیِ آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید
و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید ...
آدم‌ها ، دنیا دو روز است !
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم ...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
6 ماه قبل

در كلاس عاشقی
عباس غوغا می كند

در دل هر عاشقی
عباس مأوا می كند

هر كسی خواهد رود
در مكتب عشق حسین

ثبت نامش را فقط
عباس امضا می كند

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • جزئیات
  • 17 پست
  • 1500 امتیاز
  • خانم
  • تاریخ تولد :06 / 06 / 1372 (23 ساله)
  • محل زندگی جمهوری اسلامی ایران
.