Mehrsa sadate Hoseini Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
Mehrsa sadate Hoseini Profile Picture
12 روز قبل

حضرت محمد(ص): فاطمه علیه السلام پاره ی تن، نورِ چشم، و میوه ی دل من است.هر کس او را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با او دشمنی ورزد در آتش وارد گردد.
.
.
مادر دو بخش است..."ما" و "در".
وقصه ی بی مادریِ ما از کنار در شروع شد..
مسلمانان ، تسلیت

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
19 روز قبل

❤❤


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.