13 روز قبل

✘مشـــڪے پوشــــیدم✘

✓نہ واسـہ اینـــڪہ

رنـگ عـــــشقہ✓

✘✘خــــتم رفقاے لاشــــیمہ✘✘

هــــــه


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
13 روز قبل

بِبیـــْــــڹ مَشْتــْـــے ⇩

✘بِیــــــــن مَــــن وُ تــُــو خِیـلــــــــے فَرقِـــــہ✘

☜مْیدُونْــــے چِــــــــرآٓ؟ٓ؟ٓ؟ٓ

↵چُــــــــوڹ ??مَــــــــن?? هَــــر شَــــبْ زیــــــــرِ چِشْــــمَمْ کَبـــُـودِه?? ⇩

★?? اَمــــّــــآٓ ??

★⇩ ??تــــُــــو زْیــــْــــرِه گَلٌـــــُـــوت?? هِـہ??


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
13 روز قبل

. .👑 هے فِلانے...

وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن✋

دَر دُنیـاے مَـــن

هیچ آشغٰالے بازیـافت♻نمیـشـود❌


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
13 روز قبل

رفـــــیق ...
زدی ؟ مبـــــــارکــِــت
ولـــــی چرا با خــــنجری که
خـــــودم بـــرایت خـــریدم و تـــــــیزش کردم ...
میومدی از جلو میزدی دوباره خنده هاتو ببینم رفیق
ولی بازم میزنم ب سلامتی رفیقام ک

ترکمون کردن ولی من هنوزم دوسشون دارم
ب سلامتی رفیقی ک وقتی سودی براش نداری خبری ازش نیست! .


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
13 روز قبل

☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ
ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪
ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √
← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜
ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • درباره ما
  • 👄 ωεℓcσмε 👄<br>τεχτ δερ :)<br>ρις 🎇❄<br>мυѕιc 🎧🎶<br>vιιδεο 🎥<br>τεχт ℓσνεℓу 📝💔❤<br>ηιgнт мυѕι¢ѕ 🎼😪
.