26 روز قبل

همیشه میگفت اتیش میزنم‌کسیرو که بخواد جدامون کنه.....
اتیش گرفتم وقتی فهمیدم خودش برا جدایبمون تلاش میکنه


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • درباره ما
  • 👄 ωεℓcσмε 👄<br>τεχτ δερ :)<br>ρις 🎇❄<br>мυѕιc 🎧🎶<br>vιιδεο 🎥<br>τεχт ℓσνεℓу 📝💔❤<br>ηιgнт мυѕι¢ѕ 🎼😪
.