12 روز قبل

.هرگز تمامت را برای کسی رو نکن.
.بگذار کمی دست نیافتنی باشی.
.آدمها تمامت که کنند، “رهـــــایت” می کنند.
...............
.مواظب گرمای دلت باش.
.تا کاری که زمستان با زمین کرد.
.زندگی با دلت نکند


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
12 روز قبل

آدما نمی تونن تغییر کنن
رابطه ها نمی تونن عوض بشن
دنیا نمی تونه ثابت بمونه
ولی یه دوست میتونه تا ابد یه دوست بمونه
دوستت دارم تا ابد.
***************


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

✘مشـــڪے پوشــــیدم✘

✓نہ واسـہ اینـــڪہ

رنـگ عـــــشقہ✓

✘✘خــــتم رفقاے لاشــــیمہ✘✘

هــــــه


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

بِبیـــْــــڹ مَشْتــْـــے ⇩

✘بِیــــــــن مَــــن وُ تــُــو خِیـلــــــــے فَرقِـــــہ✘

☜مْیدُونْــــے چِــــــــرآٓ؟ٓ؟ٓ؟ٓ

↵چُــــــــوڹ ??مَــــــــن?? هَــــر شَــــبْ زیــــــــرِ چِشْــــمَمْ کَبـــُـودِه?? ⇩

★?? اَمــــّــــآٓ ??

★⇩ ??تــــُــــو زْیــــْــــرِه گَلٌـــــُـــوت?? هِـہ??


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

. .👑 هے فِلانے...

وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن✋

دَر دُنیـاے مَـــن

هیچ آشغٰالے بازیـافت♻نمیـشـود❌


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • درباره ما
  • 👄 ωεℓcσмε 👄<br>τεχτ δερ :)<br>ρις 🎇❄<br>мυѕιc 🎧🎶<br>vιιδεο 🎥<br>τεχт ℓσνεℓу 📝💔❤<br>ηιgнт мυѕι¢ѕ 🎼😪
.