atila65 Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
atila65 Profile Picture
1 ماه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه
دیشب همه حرفهای دلم را گفتم و گفتن همه حرفهای دلم یعنی له کردن غرورم یعنی گدائی محبت یعنی سرد شدن نسبت به خیلی از مسائل یعنی سبک شدن دلم یعنی خورد شدن شخصیتم یعنی کشتن خودم یعنی همه چیز تمام


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.