elnaz Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
elnaz Profile Picture
1 روز قبل

بيشعوري مثِ مردن ميمونه
خودت حس نميكني
ولي بقيه اذيت ميشن:/


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 روز قبل

کاشْ رویِ پاکَتِ سیگار‌ بِجاے عَکس ریِه مینِوشتَن "شاخِت نمیکنِه جُوجُو🐤"😹✌️


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 روز قبل

_واقعا ی آدم چه طوری گاو میشه؟
_به مرور


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
3 روز قبل

هیچ مترسکی را
شبیه گرگ ، پلنگ یا خرس نساختند
به گمانم ترسناک تر از آدمیزاد در دنیا
نیافته اند


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
13 روز قبل

چرا وقتی با مردم مثل خودشون رفتار میکنی ناراحت میشن؟؟؟
یعنی اینقدر از خودشون بدشون میاد؟؟؟


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.