1 ماه قبل

هر کی گفته با پول نمیشه #عشق رو خرید،

مشخصا به قدر کافی،
پول نداشته...

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

#عشق
عشق + اهمیت = مادر
عشق + ترس = پدر
عشق + کمک = خواهر
عشق + دعوا = برادر
عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق …


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

کاش "نیوتن"
برای
" #عشق" هم
قانون ❣
"سوم"
تعریف می کرد!
که وقتی
من تو را
" دوست_دارم "❣
تو حق
" هیچ عکس العملی"
جز دوست داشتن من
نمیداشتی..❣

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

#زندگی_مشترک
تنها فردی که لایقِ #عشق است ،کسی ست که معنیِ حرفهایِ نزده ات رابهتر از خودت بفهمد...

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.