تابلو نقاش را ثروتمند کرد
شعرِ شاعر به چند زبان ترجمه شد
کارگردان جایزه ها را درو کرد و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود !
#دپ#غمگین#تیکه دار#فازسنگین


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

#فازسنگین..........................................واعظا ڪافر و بی دین و خرابم؛
به تو چه؟
واعظا مست می و شرب و شرابم
به تو چه؟
تو اگر مستعد نوحه و آهی،
چه به من؟
من اگر عاشق سنتور و ربابم؛
به تو چه؟


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

#فازسنگین..............................................ما به دنیا اومدیم تا زنگی بکنیم..............
.
.
.
.
.ولی زندگی هم همین تصمیمو داشت..........هه


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

قدر داشته هاتونو بدونید،
بعضی وقتا خیلی زود دیر میشه،
اونقدر که برای یک روز برگشتن به عقب حاضرید کلِ زندگیتونو بدین...

#فازسنگین
#تکست_عاشقانه
#عاشقانه

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.