-فرشته؟!
+هوم؟!
-چیکار کردی دُخْتَــــر؟!
+هیچکار
-پس اون چیه دستت؟!؟
+اینا؟! موهامن...
-چرا قیچی کردی؟!
+چون به یکی دیگه میگه خرگوشی به‍ت میاد عشقم

#nocomments⛔

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

سِنـی نَدارَمــــــا....!!!
◀وَلــی خَستَـــــــم....!!✘
✘اَلان بِخَنــــــــــــد✘
◀خَستِـــــه کِـه شُــــــدی..✘
✘میفَهمـــی مَـن چـی میگَــــــم....!!!!!✔

#nocomments⛔

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
3 ماه قبل

#nocomments⛔
✘⇐مـــرســــــــے دنــیــا کــہ⇒✘

✘☜بہــم یاد دادی

← تـو ✘بدترین✘ شرایط زندگیــم خودم✓ خودمو 'دلداری' بدم✘

✘⇇بهم فهموندی توجـــہ زیاد بــے توجــہــے میارہ⇉✘

✘↵بهم ثابت کردی هرچــے بیشتر عاشق باشـــے بیشتر عذاب میکشـــے↱✘

✘↜بهم ثابت کردی خوبــــے کردن بـــہ ادمات بدی میاره↝✘

✘↩بهم ثابت کردی ادمات فقط زمانــــے دوســـم دارن کــہ بہـم نیاز دارن ↪✘

✘↞بهم ثابت کردی نگرانــے و دلواپســـے هام بـے ارزشــہ↠✘

✘⇚بهم یاد دادی اشکامو خودم پاک کنم⇛✘

بهــم ثابتـ کــردی همیشهـ بایــد دل منـ بشکنهـ

باــس تو دنیاتـــ فقطــ خنــــدید

هــِْـــــــْــِـــʘ͜͡ʘــــــِـْــــــِْـه

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـــــــــــﻮﺩﯼ ،
ﯾـــــﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩﯼ !!!
ﺍﯾـــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴـــﺘﯽ
ﻭ ﮐﻨــــﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴــــﺘﯽ ...
" ﺩﯾـــــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨـــــــﺪ "
#nocomments⛔

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.