12 روز قبل

به یکی میگن یه موجود نام ببر ، میگه يخ ... ، میگن آخه یخ که موجود محسوب نمیشه ، میگه چرا من خودم صد بار دیدم نوشتند یخ موجود است


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • درباره ما
  • بخند و بخند
.