najme khaton Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
najme khaton Profile Picture
1 ماه قبل

تواین مدت نجمه هم حسابی بزرگ شده …یه نفراینجابیشترازبقیه نبودمواحساس کردازش ممنونم بینهایت(چرانبایدیه همچین ادم بجزدنیای مجازی توزندگی ادم میبودیه برادرتنی خونی ک همیشه حمایتت کنه؟!)

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

سلام بهمگی من اومدم دلم کلی براهمتون تنگ شده
بود(مخصوصاداداشاوابجیای گلم)

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.