12 روز قبل

برایت این گونه آرزو میکنم:
در روز محشر آنگاه که خداوند پرسید چه داشتی!?
حسین سربلند کند بگوید:
حساب شد!مهمان من است...
التماس دعا


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

تا خدا هست
ڪسے تنهانیست

او همین جاست
ڪنار من و تو

سال ها منتظر است
تا بہ سویش بدویم از سرشوق

تا صدایش بزنیم
ازسر عجز

و بفهمیم ڪہ
او مونس واقعےخلوت ماست

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

✍🏼 بهجت عارفان ؛
استادم مرحوم قاضی را خواب دیدم
گفتم: حسرت شما از دنیا چیست⁉️
فرمود: حسرتم اینست که چرا فقط
روزی یک‌بار زیارت عاشورا خواندم‼️

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

💝
کاش یادمان بماند
باشکستن دل دیگران خوشبخت تر
نمی شویم
کاش بدانیم
اگر دليل اشک کسی شویم
دیگر با او طرف نیستیم
باخدای او طرفیم

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 ماه قبل

‍ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ،
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ،
ﺩﺭ ﺩﯾﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ،
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﺑﺴﺖ؟

ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺸﮑﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ،
ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺩﺍﺭﯼ!
ﭼﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺗﻮ "ﺧﺪﺍ" ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ...
ﻭ "ﺧﺪﺍ"
ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁخر ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ...

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • درباره ما
  • نوحه و اشعار اذری
.