sahar azad Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
sahar azad Profile Picture
5 ماه قبل

باتو هستم نازنینم صبح زیبایت بخیر
باعث ایمان و دینم صبح زیبایت بخیر
عاشقی دیوانه ام یا آنکه یک مجنون مست
هرچه هستم من همینم صبح زیبایت بخیر


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
5 ماه قبل

شنبه ها عاشق دل خسته کمی خسته تر است
هفته ی بعدی و من باز نگاهم به در است...💖


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
5 ماه قبل

🌞:
‌‌
شب سردیست
و من با دل سرد
به خودم می گویم:
خبری نیست، بخواب!
باز هم خواب محبت دیدی!

#حمید_مصدق


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
5 ماه قبل

به تمامِ دستهايي كه
عاشقانه به سمتم آمدند
گفتم نه
از ترسِ از دست دادنِ كسي كه
دوست داشتمَش
ولي هرگز نداشتمَش ...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.