saman18 Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
saman18 Profile Picture
2 ماه قبل

هـرگـز دنبال کسی نگرد که بتـوانی با او زندگی کنی ،بلکه دنبال کسی باش که نتوانی بدون او زندگی کنی

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

از یار چه می ماند در آئینه فرداجز حرف دل انگیزش،جزخاطره ای زیبا...

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

بنام خدایی که آشنایی را درلبخند ومحبت رادر عشق وجدایی را در اشک آفرید.

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
saman18 تصویر پروفایلش را تغییر داد
2 ماه قبل

قطره بارون ممکنه کوچیک دیده بشه اما یه گل تشنه همیشه منتظر باریدنشه.

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

یشب توفکرت بودم که یه قطره اشک ازچشام جاری شد،از اشک پرسیدم چرا اومدی؟گفت:آخه تو چشات کسی جاگرفته که دیگه اونجاجای من نیست.

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.