saman18 Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
saman18 Profile Picture
8 روز قبل

“نوروز” یادگار دین زرتشت
مهر کورش
جام جمشید
تیرآرش
خون سهراب
رخش رستم
عشق بابک
و یادگار جمشید بزرگ
بزرگترین جشن ایرانیان بر شما خجسته باد

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
27 روز قبل

صبر کردن دردناک است وفراموش کردن دردناک تر.ولی از ایـن دردناک تـر این اسـت که ندانی باید صـــبرکنی یافراموش.

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
27 روز قبل

بیاموزیم که اگر ستاره نیستیم،ابر هم نباشیم که جلوی درخشش ستاره ها را بگیریم

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
27 روز قبل

سایه ها محصـول پـشت کردن دیوارها به آفـتابند،گستاخی دیوارها راتقلیدنکنیم تاهمیشه آفتابی بمانیم

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
3 ماه قبل

هـرگـز دنبال کسی نگرد که بتـوانی با او زندگی کنی ،بلکه دنبال کسی باش که نتوانی بدون او زندگی کنی

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.