صونا Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
صونا Profile Picture
23 ساعت قبل

هفت پند مولانا
شب باش : در پوشیدن خطای دیگران
زمین باش : در فروتنی
خورشیدباش : در مهر و دوستی
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران
دریاباش : در کنار آمدن با دیگران
خودت باش : همانگونه که می نمایی..
ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…..
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!..
چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ بزنی .
همیشه شکست با کوزه است ...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
8 ساعت قبل

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی
آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
23 ساعت قبل

دو قشر از مردم همیشه بدبختن :
یکی اونایی که
حرف هیچکس رو گوش نمیدن:
خود رای...
یکی هم اونایی که
حرف همه رو گوش میدن:
دهن بین


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
23 ساعت قبل

عملی اگر كاشتید،
عادتی درو خواهید كرد.
عادتی اگر كاشتید،
اخلاقی درو خواهید كرد.
اخلاقی اگر كاشتید،
سرنوشتی درو خواهید كرد.
فرانسوا ولتر‌


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
23 ساعت قبل

شخصی مادر پیرش را در زنبیلی می گذاشت
و هرجا می رفت، همراه خودش میبرد
روزی شیخی او را دید،
به وی فرمود آن زن کیست ؟
گفت مادرم است
فرمود او را شوهر بده

گفت پیر است و قادر به حرکت نیست:
پیرزن دو دستش را از زنبیل بیرون آورد و بر سر پسرش زد
و گفت آخه نکبت تو بهتر می فهمی یا شیخ؟:


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
1 روز قبل

اصغر فرهادی خاطره ي تاثيرگذاري گفت:
بعد از نمايش يك فيلم ايراني، با دوستان خارجي نشسته بوديم به گفتگو.
يكيشان پرسيد: آن پسرك سر چهار راه چه ميفروخت؟ مواد مخدر بود يا....
من پاسخ دادم فال ميفروخت. پرسيد فال چيه؟ گفتم شعر. شعر هاي شاعر بزرگمان حافظ.
با هيجان گفت: يعني شما از كشوري مي آييد كه در خيابانهايش شعر ميفروشند و مردم عادي پول ميدهند و شعر ميخرند؟!!!
ميرفت سر ميزهاي مختلف و با شگفتي اين را به همه ميگفت.
و اين يعني زاويه ديد. يكي سياهي ميبيند و يكي زيبايي!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.