یسنا Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
یسنا Profile Picture
 • جزئیات
 • 16 پست
 • 789 امتیاز
 • خانم
 • در یک رابطه
 • محل زندگی جمهوری اسلامی ایران
 • آخرین محل در اصفهان
 • درباره ما
 • منو عشقم مهدی...شماهمه...
  مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم
  مثل اونایے ڪـہ בیـבے نیست
  مشـפֿـصاتم(:
.